Kategorie / Dopadové plochy

Nově budovaná i stávající dětská hřiště vybavená sebedokonalejšími hracími prvky nesplňují záruky bezpečné hry bez kvalitního vybavení dopadovými plochami. Dopadové plochy mají za úkol předcházet úrazům, které jsou způsobeny pádem či tvrdým dopadem z hracího prvku. Umístěním dopadové plochy je možné zajistit maximální bezpečnost hry. Vybudování dopadové plochy není nezbytně nutné u všech prvků, které nabízíme, pokud je kritická výška pádu herního prvku do 1 m, postačí dobře udržovaný trávník.

Povrchů tlumící pád, v případě sypkých volně přesunutelných povrchů (písek, kačírek) je nutná kontrola výšky násypu a provedení opětovného nakypření volně přesunutelných povrchů, kterou určuje spodní hrana stojky, nebo výšková ryska viditelně vyznačená na stojce. V případě umístnění zatravňovací desky, je nutné zkontrolovat, aby se na ní nacházela a prorůstala jí celistvá udržovaná travnatá plocha. V případě nedodržení uvedeného, povrchy tlumicí pád neplní svoji funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem. 

Zatravňovací deska Grass

Rozměr: 1m x 1m x 23mm

Velice komfortní, na instalaci nenáročná zámková zatravňovací deska , splňující normu EN 1177 - pro veřejný sektor, pro kritickou výšku pádu do 3 metrů. Unikátní zámková zatravňovací rohož, je vyrobena z velmi odolného materiálu šetrnému k životnímu prostředí, které obsahují zpomalovač hoření, a je tak odolná vůči vandalismu. Tlumí nárazy při dopadu, zabraňuje uklouznutí a chrání travní drn proti vydření. Při instalaci nedojde k narušení travního drnu, trávník tedy ve velmi rychlém čase proroste dlaždicemi a lze jej snadno udržovat sekáním sekačkou.

Postup instalace: Zatravňovací zámkovou desku, lze snadno umístit na trávník bez větších nerovností (např. kameny, drny či vystupující kořeny, v opačném případě je nutnosté srovnání a vyčištění terénu). K instalaci zatravňovací zámkové desky není potřeba žádné speciální nářadí, desky se snadno tvarují do požadovaného rozměru. Pod zatravňovací zámkovou desku je nutno položit plastovou síť ( součástí dodávky), která zabraňuje zatlačení desek do terénu. Následně se na plastovou síť umístí zatravňovací zámkové desky , které se jednoduchým způsobem zámky spojují do sebe. Na okrajích dopadové plochy se zatravňovací zámkové dlaždice zajistí kolíčky.

Upozornění: Zatravňovací desky mohou po položení vykazovat výškové nerovnosti, a to v závislosti na profilu podkladu. Tyto případné výškové nerovnosti u zatravňovacích desek tak nejsou vadou díla. Dále zhotovitel upozorňuje, že zatravňovací desky nelze mj. instalovat na čerstvou nezhutněnou zeminu, a to z důvodu postupného sedání zeminy. Zatravňovací desky se tak mohou instalovat jen na posekaný trávník a pevný podklad. Zatravňovací deska plní svoji výrobcem udávanou funkci dopadové plochy jen případě, kdy se na ní nachází a prorůstá jí celistvá udržovaná travnatá plocha. Zatravňovací deska bez následné celistvé travnaté plochy na ní, neplní funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem. Za celistvou travnatou plochu a její udržování odpovídá vždy objednatel, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Dopadové plochy z pryže

Dopadové plochy z pryže se mohou využít i na konkrétní sportovní místa – např. u doskočiště skoku dalekého.

Základní barevné provedení je v černé, červené a zelené barvě. Výrobky jsou atestovány na pád dítěte z výšky 1,1 m – 2,8 m dle síly desky a schváleny hlavním hygienikem ČR rozhodnutím č. j. HEM – 3214 – 28. 5. – 7963/96. Atestace výrobků na bezpečnost pádu (stanovením kritické výšky pádu HIC podle ČSN EN 1177) byla provedena ve zkušebním centru ITC, a. s. ve Zlíně. Desky je možno ukládat na štěrkový nebo písečný podklad. Záruka při dodržení podmínek pokládání dlažby je 24 měsíců. Poradenská služby je zajištěna po celý rok.

Použití:

 • Dětská hřiště
 • Pod herní prvky na dětském hřišti
 • Tenisové kurty, zimní stadiony, sportovní haly
 • Chodníky, pěší zóny, přechody, parkoviště

Vlastnosti:

 • Tlumí nárazy, zvuky
 • Vodopropustnost
 • Nesmýkavost povrchu
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Zdravotní nezávadnost (neobsahuje lindan, formaldehyd, PCB)
 • Odolnost proti agresivním látkám a chemikáliím
 • Dlouhodobé zachování vlastností v rozsahu teplot -40 C až 110 C
 • Odolnost proti UV záření
(0)
(0)


Prostor
x m
Produkt - DP-DG-001

Zatravňovací deska (dopadová plocha pro veřejná dětská hřiště)

dg-p-am-2017-w
Cena na dotaz
Zatravňovací desky splňují požadavky normy EN 1177 pro kritickou výšku pádu do 3 m a jsou tedy vhodné jako dopadová plocha pro veřejná dětská hřiště. Cena je uvedena za 1 m2.
U zatravňovací desky, je nutné zkontrolovat, aby se na ní nacházela a prorůstala jí celistvá udržovaná travnatá plocha, v případě nedodržení uvedeného, povrchy tlumicí pád neplní svoji funkci dopadové plochy v rozsahu uváděné výrobcem.
Produkt - DP-PR-2510R-15

Pryžová dlažba 1000x1000x25 mm (rastr 15 mm, červená)

dp-25110-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3010G-00

Pryžová dlažba 1000x1000x30 mm (hladká, zelená)

dp-30210-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4510G-28

Pryžová dlažba 1000x1000x45 mm (rastr 28 mm, zelená)

dp-45210-28
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2510G-15

Pryžová dlažba 1000x1000x25 mm (rastr 15 mm, zelená)

dp-25210-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4505G-28

Pryžová dlažba 500x500x45 mm (rastr 28 mm, zelená)

dp-45205-28
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2005R-00

Pryžová dlažba elastická 500x500x20 mm (hladká, červená)

dp-20155-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2510D-15

Pryžová dlažba 1000x1000x25 mm (rastr 15 mm, černá)

dp-25010-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3010R-15

Pryžová dlažba 1000x1000x30 mm (rastr 15 mm, červená)

dp-30110-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3010G-15

Pryžová dlažba 1000x1000x30 mm (rastr 15 mm, zelená)

dp-30210-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4510R-28

Pryžová dlažba 1000x1000x45 mm (rastr 28 mm, červená)

dp-45110-28
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3005G-00

Pryžová dlažba 500x500x30 mm (hladká, zelená)

dp-30205-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2005D-00

Pryžová dlažba elastická 500x500x20 mm (hladká, černá)

dp-20055-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4510G-15

Pryžová dlažba 1000x1000x45 mm (rastr 28 mm, černá)

dp-45010-28
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2505D-15

Pryžová dlažba 500x500x25 mm (rastr 15 mm, černá)

dp-25005-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2505R-15

Pryžová dlažba 500x500x25 mm (rastr 15 mm, červená)

dp-25105-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3005G-15

Pryžová dlažba 500x500x30 mm (rastr 15 mm, zelená)

dp-30205-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4505D-15

Pryžová dlažba 500x500x45 mm (rastr 15 mm, černá)

dp-45005-28-1
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4505G-15

Pryžová dlažba 500x500x45 mm (rastr 15 mm, zelená)

dp-45205-28-1
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4505D-28

Pryžová dlažba 500x500x45 mm (rastr 28 mm, černá)

dp-45005-28
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4505R-28

Pryžová dlažba 500x500x45 mm (rastr 28 mm, červená)

dp-45105-28
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2005G-00

Pryžová dlažba elastická 500x500x20 mm (hladká, zelená)

dp-20255-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3010D-00

Pryžová dlažba 1000x1000x30 mm (hladká, černá)

dp-30010-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3010R-00

Pryžová dlažba 1000x1000x30 mm (hladká, červená)

dp-30110-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3010D-15

Pryžová dlažba 1000x1000x30 mm (rastr 15 mm, černá)

dp-30010-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-2505G-15

Pryžová dlažba 500x500x25 mm (rastr 15 mm, zelená)

dp-25205-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3005D-00

Pryžová dlažba 500x500x30 mm (hladká, černá)

dp-30005-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3005R-00

Pryžová dlažba 500x500x30 mm (hladká, červená)

dp-30105-00
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3005D-15

Pryžová dlažba 500x500x30 mm (rastr 15 mm, černá)

dp-30005-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-3005R-15

Pryžová dlažba 500x500x30 mm (rastr 15 mm, červená)

dp-30105-15
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.
Produkt - DP-PR-4505R-15

Pryžová dlažba 500x500x45 mm (rastr 15 mm, červená)

dp-45105-28-1
Cena na dotaz
Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m2 dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti na vyžádání. Objednávku je možné provést až na základě prohlídky místa realizace obchodním zástupcem.

Dáte nám souhlas s využíváním cookies, prosím?