0
Váš nákupní košík je prázdný.

Kategorie / Věžové sestavy UNIVERSAL

Herní systém je určen pro děti ve věku od 3 do 14 let. Veškeré herní prvky jsou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176

Barvy skluzavek žlutá, červená, zelená, modrá dle přání zákazníka.

Určení zařízení

 • Herní systém je určen pro děti ve věku od 3 do 14 let
 • Veškeré herní prvky jsou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176, která stanovuje podmínky pro konstrukci zařízení dětských hřišť a jejich jednotlivých prvků s ohledem na bezpečný provoz a snížení rizika vzniku poranění vážného charakteru.
 • Všechny prvky jsou dimenzovány s ohledem na dlouhodobou životnost a odolnost proti vandalismu

Materiály nosných konstrukcí

 • Nosná konstrukce je standardně zhotovena z lepených hranolů. Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků z mimostředných hranolů
 • Kovové konstrukce jsou zhotoveny z konstrukčních ocelí
 • Spojovací materiál je konstruován s ohledem na maximální bezpečnost a životnost
 • Kotvy nosných prvků jsou ocelové a chráněny proti korozi žárovým zinkováním. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí

Materiály herních prvků

 • Základní prvky tvoří ocelové trubky a profily
 • Lanové a síťové prvky jsou tvořeny lany s vícepramenným ocelovým jádrem s hliníkovými nebo plastovými spojkami
 • Sedací plochy jsou z voděodolné překližky nebo z vysoce kvalitního plastu (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen), který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti poškrábání, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky

Povrchová úprava

 • Povrchová úprava dřevěných částí spočívá v hloubkové impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky)
 • Kovové prvky jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním, případně vypalovanou barvou komaxit dle odstínu RAL

Podpora a servis

 • Všechny herní prvky jsou vyráběny přímo ve firmě, proto je samozřejmostí dodávka náhradních dílů a zajištění záručního i pozáručního servisu
 • Certifikáty herních prvků budou objednateli předány po uhrazení konečné faktury za dílo.

Jelikož naše výrobky neustále vylepšujeme a inovujeme, některé vizualizace nebo fotografie herních prvků a sestav nemusí být v daném okamžiku shodné s reálným výrobkem, ale můžou být nepatrně odlišné. Stejně tak barevné provedení výrobků je možno měnit. Proto si společnost Bonita Group Service s.r.o. vyhrazuje právo změn a to jak technického řešení, tak i vzhledu u všech výrobků v katalogu.

Záruka na herní prvky

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:

 • 120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu.
 • 120 měsíců záruka na prohnití dřevěných částí.
 • 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků.
 • 60 měsíců záruka na kovové části herních prvků.
 • 24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály jinde nejmenované.
 • 20 let záruka na nerezové konstrukce.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem.

 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
 • Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
 • Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
 • Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřípustné a zakázané).
 • Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
 • Během záruční lhůty je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

Proč koupit dětskou herní sestavu?

Herní sestavy nabízejí dětem aktivní zábavu a zároveň rozvíjí základní motorické dovednosti. Na jednotlivých prvcích těchto sestav tzn. Herní sestavy a dětská hřiště obecně lze zbudovat ve všech typech škol, v klidových zónách, rekreačních areálech, na sídlištích, koupalištích i na zahradách rodinných domů. Herní sestavy lze sestavit podle přání investora s ohledem na velikost prostoru, věk budoucích uživatelů apod.

Výhody věžových sestav Bonita

Výhodou našich věžových sestav s označením Universal spočívá v tom, že se jednotlivé prvky (skluzavky, schody, prolézací tunely, houpačky či dvojhoupačky, sítě, žebříky, lezecké stěny, podesty, šplhací rampy) dají kombinovat, jsou tedy variabilní. Je na vás, které konkrétní prvky si zvolíte tak, aby splňovaly vaše představy, a zároveň obohatily volnočasové aktivity dětí pro které je herní sestava určena. Sestavy se sníženou podestou mají obrovskou výhodu v tom, že nepotřebují finančně náročnou dopadovou plochu kačírek (pryž), ale stačí pouze travnatý drn.

Je pouze na vás, které prvky zvolíte a zasadíte do celku, ať se jedná o jednověžovovou či dvojvěžovou sestavu, výsledkem vámi zvolených požadavků bude vždy především spokojené a hrající si dítě.

Význam dětských hřišť:

Dětská hřiště mají velký vliv na rozvoj dítěte v předškolním i školním období. Obohacují život samotného dítěte, rozvíjí jeho motorické dovednosti a zároveň dopomáhají k navozování sociálních kontaktů nejen s vrstevníky, ale i s dětmi rozdílného věku. Mají možnost sledovat a napodobovat starší nebo pomáhat a vést radou – ukázkou mladší.

Dětská hřiště jsou již po několik desítek let nedílnou součástí vesnic i měst, kde jsou užívány k volnočasovým aktivitám dětí.

Funkce hřišť spočívá i v rozvoji volních vlastností, jakými jsou vytrvalost, snaha překonávat překážky, vyrovnat se ostatním, překonávat strach. Rozvíjí rychlost, zdatnost a obratnost, vytváří kladný vztah k pohybu a tím vším vytváří základ pro další sportovní rozvoj. Neméně důležitá je tvorba zdravého sebevědomí - snaha dítěte vyniknout a předvést se před ostatními nebo ostatní v něčem překonat a to v rámci pohybových dovedností v kolektivu.

Dětská hřiště mají na mladý organismus jednoznačně pozitivní vliv.

(85)
(91)

Prostor
x m
Produkt - 4U-231K-10

UNIVERSAL 4U231K - celokovová

u-231-1ksr-r-w4
2 varianty
129 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do kovového rámu, stožár s vlajkou, šikmý výlez z lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím mezi věžemi, šikmý síťový výlez, kreslící tabule, vlajka, podpalubí, kotva, kormidlo z HDPE.
Produkt - 4U-505K-10

UNIVERSAL 4U505K - celokovová

u-505-1ks-r2-w2
2 varianty
189 990 Kč
S
5x věž, 2x skluzavka, 5x kovové bariéry osazené do kovového rámu, stožár s vlajkou, kreslící tabule, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, šikmá lezecká stěna, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, hrazdový výlez s madly, prolézací tunel pod věží, kotva, kormidlo z HDPE.
Produkt - 4U-129K-10

UNIVERSAL 4U129K - celokovová

u-129-1ks-r-w
2 varianty
77 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová dvojhoupačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-305K-10

UNIVERSAL 4U305K - celokovová

u-305-1ks-r-w1
2 varianty
139 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi.
Produkt - 4U-231D-10

UNIVERSAL 4U231D

u-231-1
4 varianty
110 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, stožár s vlajkou, kreslící tabule, šikmý výlez z lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím mezi věžemi, šikmý síťový výlez, podpalubí, kotva, kormidlo z HDPE.
Produkt - 4U-151K-10

UNIVERSAL 4U151K - celokovová

u-151-1ks-r-w1
2 varianty
51 990 Kč
S
Věž, skluzavka, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, kolmá lezecká stěna na věži.
Produkt - 4U-315K-20

UNIVERSAL 4U315K - celokovová

u-315ntk-02-r-w1
2 varianty
269 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, tobogán, 3x stříška ve tvaru "A", 4x kovová bariéra osazená do kovového rámu, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šplhací síť 2x2 m, prolézací tunel mezi věžemi, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-307K-15

UNIVERSAL 4U307K - celokovová

u-307ntk-r-w1
2 varianty
174 990 Kč
S
3x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-225K-15

UNIVERSAL 4U225K - celokovová

u-225ks-r-w
2 varianty
148 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmá lezecká stěna, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-505D-10

UNIVERSAL 4U505D

u-505-1k-r-w1
159 990 Kč
S
5x věž, 2x skluzavka, 5x kovové bariéry osazené do kovového rámu, stožár s vlajkou, kreslící tabule, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, šikmá lezecká stěna, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, hrazdový výlez s madly, 2x prolézací tunel pod věží, kotva, kormidlo z HDPE.
Produkt - 4U-230K-10

UNIVERSAL 4U230K - celokovová

u-230-1ksmr-r-w3
2 varianty
114 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do kovového rámu, stožár s vlajkou, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šikmý síťový výlez, kreslící tabule, kotva, kormidlo z HDPE.
Produkt - 4U-307D-15

UNIVERSAL 4U307D

u-307nt-r-w1
145 990 Kč
S
3x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do dřevěného rámů, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-230D-10

UNIVERSAL 4U230D

U-230-1
4 varianty
96 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, stožár s vlajkou, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šikmý síťový výlez, kreslící tabule, kotva, kormidlo z HDPE.
Produkt - 4U-129D-15

UNIVERSAL 4U129D

u-129k-r-wy
4 varianty
71 990 Kč
S
Věž se skluzavkou, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová dvojhoupačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-315D-20

UNIVERSAL 4U315D

u-315nt-r-w1
4 varianty
225 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, tobogán, 3x stříška ve tvaru "A", 4x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šplhací síť 2x2 m, prolézací tunel mezi věžemi, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-238D-15

UNIVERSAL 4U238D

u-238k-r-wy
4 varianty
106 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kolmá lezecká stěna na věži, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šplhací síť 2 x 2 m.
Produkt - 4U-251K-15

UNIVERSAL 4U251K - celokovová

u-251ks-r-w
2 varianty
123 990 Kč
S
2x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do kovového rámu, požární tyč, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý lanový most mezi věžemi.
Produkt - 4U-138D-10

UNIVERSAL 4U138D

u-138-1k-r-w1
4 varianty
48 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", šikmý výlez s lanem, požární tyč, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-232D-15

UNIVERSAL 4U232D

u-232k-r-w3
4 varianty
105 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-238K-15

UNIVERSAL 4U238K - celokovová

u-238ks-r-wy
2 varianty
127 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kolmá lezecká stěna na věži, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šplhací síť 2 x 2 m.
Produkt - 4U-151D-15

UNIVERSAL 4U151D

b-step-2017-4u-151d-15-r-w
4 varianty
49 990 Kč
S
Věž se skluzavkou bez stříšky, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, kolmá lezecká stěna na věži.
Produkt - 4U-225D-15

UNIVERSAL 4U225D

u-225
4 varianty
122 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmá lezecká stěna, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-151D-10

UNIVERSAL 4U151D

u-151-1k-r-w4
4 varianty
43 990 Kč
S
Věž, skluzavka, šikmý výlez s lanem, šikmý síťový výlez, kolmá lezecká stěna na věži.
Produkt - 4U-710K-20

UNIVERSAL 4U710K - celokovová

u-710k-02-ks-r-w1
2 varianty
499 990 Kč
S
7x věž, 2x skluzavka, tobogán, 7x stříšku ve tvaru "A", 7x kovová bariéra osazená do kovového rámu, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, požární tyč, 2x šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, kolmá šplhací síť ve tvaru pavučiny, 3x lanový most, 2x most s kovovým zábradlím, prolézací tunel, řetězová dvojhoupačka s kovovým pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-125K-10

UNIVERSAL 4U125K - celokovová

u-125-1ks-r-w2
2 varianty
73 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová houpačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-129D-10

UNIVERSAL 4U129D

u-129-1k-r-w1
4 varianty
65 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová dvojhoupačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-306D-15

UNIVERSAL 4U306D

u-306nt-r-w
4 varianty
134 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, hrazdový výlez, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-232K-15

UNIVERSAL 4U232K - celokovová

u-232ks-r-w1
2 varianty
127 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovové bariéry osazené do kovového rámu, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-238K-10

UNIVERSAL 4U238K - celokovová

u-238-1ks-r-w
2 varianty
114 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kolmá lezecká stěna na věži, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šplhací síť 2 x 2 m.
Produkt - 4U-151K-15

UNIVERSAL 4U151K - celokovová

b-step-2017-4u-151ks-15-r-w
2 varianty
59 990 Kč
S
Věž, skluzavka, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, kolmá lezecká stěna na věži.
Produkt - 4U-238D-10

UNIVERSAL 4U238D

u-238-1k-r-w2
4 varianty
96 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kolmá lezecká stěna, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, šplhací síť 2 x 2 m.
Produkt - 4U-410D-10

UNIVERSAL 4U410D

4u-410d-10-am-2017-w
189 990 Kč
S
4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly,šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem, lanový most, 2x most s kovovým zábradlím, prolézací tunel mezi věžemi.
Produkt - 4U-227D-10

UNIVERSAL 4U227D

u-227-1k-r-w2
4 varianty
94 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, šimý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím, kovový žebříkový výlez s madly, šikmý síťový výlez, kreslící tabule.
Produkt - 4U-710D-20

UNIVERSAL 4U710D

u-710k-r-w2
419 990 Kč
S
7x věž, 2x skluzavka, tobogán, 7x stříška ve tvaru "A", 7x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, požární tyč, 2x šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, kolmá šplhací síť ve tvaru pavučiny, 3x lanový most, 2x most s kovovým zábradlím, prolézací tunel, řetězová dvojhoupačka s kovovým pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-251D-15

UNIVERSAL 4U251D

u-251-b
103 990 Kč
S
2x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, požární tyč, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý lanový most mezi věžemi.
Produkt - 4U-306K-15

UNIVERSAL 4U306K - celokovová

u-306ntk-r-w
2 varianty
163 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-412K-15

UNIVERSAL 4U412K - celokovová

u-412ntk-r-w
2 varianty
259 990 Kč
S
4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most, most s kovovým zábradlím, prolézací tunel mezi věžemi, kolmá šplhací síť ve tvaru pavučiny, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-124D-10

UNIVERSAL 4U124D

u-124-1k-r-w
4 varianty
55 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-112D-15

UNIVERSAL 4U112D

u-112
4 varianty
52 990 Kč
S
Věž, skluzavka 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-240K-15

UNIVERSAL 4U240K - celokovová

4u-240k-r-w
2 varianty
101 990 Kč
N S
Věž čtyřboká, věž tříboká, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do kovového rámu, šikmý síťový výlez, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-305D-10

UNIVERSAL 4U305D

u-305-1k-r-w1
4 varianty
116 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, hrazdový výlez s madly, šikmá lezecká stěna, lanový most, prolézací tunel mezi věžemi.
Produkt - 4U-225K-10

UNIVERSAL 4U225K - celokovová

u-225-1ks-r-w1
2 varianty
133 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmá lezecká stěna, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-306K-10

UNIVERSAL 4U306K - celokovová

u-306-1ks-r-w3
2 varianty
152 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-225D-10

UNIVERSAL 4U225D

u-225-1k-r-w1
4 varianty
111 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmá lezecká stěna, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-240D-15

UNIVERSAL 4U240D

4u-240-r-w
4 varianty
83 990 Kč
N S
Věž čtyřboká, věž tříboká, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, šikmý síťový výlez, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 3U-105K-10

UNIVERSAL 3U105K - celokovová

3u-105-1k-r-w
2 varianty
37 990 Kč
S
Věž, skluzavka, kovová bariéra usazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-121K-10

UNIVERSAL 4U121K - celokovová

u-121-1ks-r-w
2 varianty
60 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-227K-10

UNIVERSAL 4U227K - celokovová

u-227-1ks-r-w2
2 varianty
114 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím, hrazdový výlez s madly, šikmý síťový výlez, kreslící tabule.
Produkt - 4U-121D-10

UNIVERSAL 4U121D

u-121-1
4 varianty
51 990 Kč
S
Věž se skluzavkou, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-306D-10

UNIVERSAL 4U306D

u-306-1
4 varianty
127 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, hrazdový výlez s madly, šikmá lezecká stěna, lanový most, prolézací tunel mezi věžemi, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 3U-105D-15

UNIVERSAL 3U105D

3u-105-r-w
35 990 Kč
S
Věž, skluzavka, kovová bariéra usazená do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-307K-10

UNIVERSAL 4U307K - celokovová

u-307-1ks-r-w
2 varianty
158 990 Kč
S
3x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-202K-10

UNIVERSAL 4U202K - celokovová

u-202-1ks-r-w
2 varianty
78 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, 2x bariéry z HDPE, šikmý síťový výlez, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-203D-15

UNIVERSAL 4U203D

u-203k-r-w4
4 varianty
74 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s lanem a nášlapy HDPE, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-412D-15

UNIVERSAL 4U412D

u-412nt-r-w
214 990 Kč
S
4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most, most s kovovým zábradlím, prolézací tunel mezi věžemi, kolmá šplhací síť ve tvaru pavučiny, řetězová dvojhoupačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-124K-10

UNIVERSAL 4U124K - celokovová

u-124-1ks-r-w
2 varianty
65 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-129K-15

UNIVERSAL 4U129K - celokovová

herni-sestava-u-129k
2 varianty
86 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová dvojhoupačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 4U-205D-15

UNIVERSAL 4U205D

u-205k-r-e1
4 varianty
79 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-105D-15

UNIVERSAL 4U105D

u-105k-r-w1
4 varianty
42 990 Kč
S
Věž, skluzavka, 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-204D-10

UNIVERSAL 4U204D

u-204-1k-r-w1
4 varianty
70 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-305K-15

UNIVERSAL 4U305K - celokovová

u-305ntk-r-e
2 varianty
151 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi.
Produkt - 4U-602D-10

UNIVERSAL 4U602D

4u-602d-10-am-2017-w2
181 990 Kč
N S
6x věž, 2x skluzavka, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kreslicí tabule, vlajka, kormidlo, kotva, řetězová houpačka, 2x bariéra s průzorem, 2x bariéra, 4x kovová bariéra usazená do dřevěného rámu, 2x lavice, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-205D-10

UNIVERSAL 4U205D

u-205-1k-r-w
4 varianty
74 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-138D-15

UNIVERSAL 4U138D

u-138k-r-w5
4 varianty
54 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru jehlanu, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-203D-10

UNIVERSAL 4U203D

u-203-1k-r-w3
4 varianty
67 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s lanem a nášlapy HDPE, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-204K-10

UNIVERSAL 4U204K - celokovová

u-204-1ks-r-w
2 varianty
84 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-227D-15

UNIVERSAL 4U227D

u-227k-r-w4
4 varianty
104 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím, hrazdový výlez s madly, šikmý síťový výlez, kreslící tabule.
Produkt - 4U-307D-10

UNIVERSAL 4U307D

u-307-1k-r-w
133 990 Kč
S
3x věž, 2x skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, hrazdový výlez s madly, lanový most, prolézací tunel mezi věžemi, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kreslící tabule. Nabízíme čtyři barevná provedení skluzavek - červená, zelená, modrá a žlutá. Při objednávce napište do poznámky Vámi vybranou kombinaci barev skluzavek.
Produkt - 4U-112K-15

UNIVERSAL 4U112K - celokovová

herni-sestava-u-112k
2 varianty
60 990 Kč
S
Věž, skluzavka, 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-410K-10

UNIVERSAL 4U410K - celokovová

4u-410ks-10-am-2017-w
2 varianty
229 990 Kč
S
4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, lanový most mezi věžemi, 2x most s kovovým zábradlím mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi.
Produkt - 4U-203K-10

UNIVERSAL 4U203K - celokovová

u-203-1ks-r-w
80 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s lanem a nášlapy HDPE, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-410D-15

UNIVERSAL 4U410D

4u-410d-15-am-2017-w
204 990 Kč
S
4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, 2x lanový most mezi věžemi, 2x most s kovovým zábradlím mezi věžemi.
Produkt - 4U-125D-15

UNIVERSAL 4U125D

u-125k-r-wy
4 varianty
68 990 Kč
S
Věž se skluzavkou, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová houpačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-232D-10

UNIVERSAL 4U232D

u-232-1
4 varianty
97 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, řetězová houpačka s kovovým ráhnem.
Produkt - 6U-305D-15

UNIVERSAL 6U305D

6u-305-r-w
4 varianty
161 990 Kč
S
2x věž čtyřboká, věž šestiboká, skluzavka, stříška, 6x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, hrazdový výlez s madly, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi, požární tyč.
Produkt - 4U-121D-15

UNIVERSAL 4U121D

u-121k-r-wy
4 varianty
57 990 Kč
S
Věž se skluzavkou, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-202D-15

UNIVERSAL 4U202D

u-202k-r-e3
4 varianty
71 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x bariéry z HDPE, šikmý síťový výlez, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-410K-15

UNIVERSAL 4U410K - celokovová

4u-410ks-15-am-2017-w
2 varianty
246 990 Kč
S
4x věž, 2x skluzavka, 2x stříška ve tvaru "A", 3x kovová bariéra osazená do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, 2x lanový most mezi věžemi, 2x most s kovovým zábradlím mezi věžemi.
Produkt - 4U-240K-10

UNIVERSAL 4U240K - celokovová

4u-240k-10-r-w
4 varianty
92 990 Kč
S
Věž čtyřboká, věž tříboká, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do kovového rámu, šikmý síťový výlez, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-308K-15

UNIVERSAL 4U308K - celokovová

4u-308ks-15-2017-am-w1
155 990 Kč
N S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru obloukovém, kovová bariéra usazená do kovového rámu, šikmý síťový výlez, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, 2x bariéra, 2x lavice, prolézací tunel, šikmý výlez s lanem, šikmá lezecká stěna.
Produkt - 4U-603D-15

UNIVERSAL 4U603D

4u-603d-15-2017-am-w
179 990 Kč
N S
5x čtyřboká věž, trojboká věž, skluzavka, 8x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x stožár s vlajkou, šikmý síťový výlez, počítadlo, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kormidlo, lanový most, 2x bariéra, 2x bariéra s průzorem.
Produkt - 6U-105D-10

UNIVERSAL 6U105D

6u-105-1-r-w
4 varianty
59 990 Kč
S
Věž, skluzavka, hrazdový výlez s madly, 2x kovová bariéra usazená do dřevěného rámu, bočnice z HDPE, kolmá lezecká stěna na věži.
Produkt - 4U-108D-15

UNIVERSAL 4U108D

u-108k-r-w1
4 varianty
58 990 Kč
S
Věž se skluzavkou, 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, řetězová houpačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-202D-10

UNIVERSAL 4U202D

u-202-1k-r-w
4 varianty
65 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x bariéry z HDPE, šikmý výlez se sítí, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-305D-15

UNIVERSAL 4U305D

u-305nt-r-e
4 varianty
124 990 Kč
S
3x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 5x kovová bariéra osazená do dřevěných rámů, hrazdový výlez s madly, šikmá lezecká stěna, lanový most mezi věžemi, prolézací tunel mezi věžemi.
Produkt - 4U-105D-10

UNIVERSAL 4U105D

u-105-1
4 varianty
38 990 Kč
S
Věž, skluzavka, 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-125K-15

UNIVERSAL 4U125K - celokovová

herni-sestava-u-125k
2 varianty
82 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, řetězová houpačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-138K-10

UNIVERSAL 4U138K - celokovová

u-138-1ks-r-w
2 varianty
58 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-204D-15

UNIVERSAL 4U204D

u-204
4 varianty
78 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 4U-227K-15

UNIVERSAL 4U227K - celokovová

u-227ks-r-w6
2 varianty
126 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", kovová bariéra osazená do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím, hrazdový výlez s madly, šikmý síťový výlez, kreslící tabule.
Produkt - 4U-108D-10

UNIVERSAL 4U108D

u-108-1
4 varianty
52 990 Kč
S
Věž, skluzavka, 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, řetězová houpačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 3U-105D-10

UNIVERSAL 3U105D

3u-105-1-r-w
4 varianty
31 990 Kč
S
Věž, skluzavka, kovová bariéra usazená do dřevěného rámu, hrazdový výlez s madly.
Produkt - 4U-112D-10

UNIVERSAL 4U112D

u-112-1k-r-w2
4 varianty
45 990 Kč
S
Věž, skluzavka, 2x kovové bariéry usazené do dřevěného rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly
Produkt - 4U-204K-15

UNIVERSAL 4U204K - celokovová

u-204ks-r-wy1
2 varianty
94 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, 2x bariéra z HDPE, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, počítadlo, kreslící tabule.
Produkt - 6U-236K-15

UNIVERSAL 6U236K - celokovová

6u-236k-r-w
2 varianty
161 990 Kč
S
Věž čtyřboká, věž šestiboká, skluzavka, stříška, 5x kovová bariéra osazená do kovového rámu, prolézací tunel mezi věžemi, 2x hrazdový výlez s madly, řetězová houpačka s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Produkt - 4U-112K-10

UNIVERSAL 4U112K - celokovová

u-112-1ks-r-w
2 varianty
52 990 Kč
S
Věž, skluzavka, 2x kovové bariéry usazené do kovového rámu, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly.
Produkt - 4U-124D-15

UNIVERSAL 4U124D

u-124k-r-w6
4 varianty
64 990 Kč
S
Věž se skluzavkou, stříška ve tvaru "A", šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-138K-15

UNIVERSAL 4U138K - celokovová

u-138ks-r-w2
2 varianty
65 990 Kč
S
Věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-205K-15

UNIVERSAL 4U205K - celokovová

u-205ks-r-e1
2 varianty
96 990 Kč
S
2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do kovového rámu, hrazdový výlez s madly, lanový most mezi věžemi, šikmý síťový výlez.
Produkt - 4U-602K-10

UNIVERSAL 4U602K - celokovová

4u-602ks-10-am-2017-w2
2 varianty
211 990 Kč
N S
6x věž, 2x skluzavka, šikmý výlez s nášlapy a kovovými madly, kreslicí tabule, vlajka, kormidlo, kotva, řetězová houpačka, 2x bariéra s průzorem, 2x bariéra, 4x kovová bariéra usazená do kovového rámu, 2x lavice, šikmý síťový výlez.
Cena je bez DPH a montáže
Produkt je v akci
Novinka
Produkt je skladem