Lukoveček

Nová workoutová sestava WS-022YD-15 a šplhací sestava SS-902KY-20 v obci Lukoveček.

 Nové dětské hřiště

 Nové dětské hřiště