Dětské hřiště - Peklo

Vybudování nového dětského hřiště v místní části Peklo, které je součástí města Vamberka. Výstavbou nového hřiště je nahrazeno stávající hřiště, čímž dochází ke zlepšení podmínek pro vyžití dětí v jejich volném čase v této místní části města.

dětské hřiště

Najdete zde věžouvou sestavu 4U-315KW-20,  šplhací sestavu SS-501KW-20, trojhrazdu HR-301KW-15, řetězovou houpačku hnízdo RH-170KW-15, dvě řetězové lávky RL-102KW-10 a RL-101KW-10, stezku odvahy LP-401KW-10, vahadlovou houpačku VH-201KW-10 a houpadlo na pružině v podobě psa HP-020K-10.

dětské hřiště

dětské hřiště

Jako dopadová plocha bude zatravňovací deska grass DP-DG-001, která se položí hned až naroste tráva.

dětské hřiště

dětské hřiště

Vizualizace konečné podoby hřiště.

dětské hřiště