Kategorie / Městský mobiliář

Lavičky, odpadkové koše, oplocení dětských hřišť, stojany na kola atd. Mobiliář přispívá k ucelenému rázu hriště a dobře plní potřeby dětí a dospělých.
Doporučujeme Vám prohlédnout si i stránku dopadové plochy.

(3)
(23)


Prostor
x m